I Suwalskie Teatr-Akcje
Program O imprezie Informacje prasowe Galerie Księga gości

I Suwalskie Teatr-Akcje, czyli Plenerowy Festiwal Działań Teatralnych będą imprezą kulturalną na wysokim poziomie artystycznym, o oddziaływaniu społecznym i edukacyjnym, skierowaną do mieszkańców naszego 'nieteatralnego' regionu oraz licznie przybywających tu turystów. Są inicjatywą przygotowaną i realizowaną w ścisłej współpracy z Teatrem Form Czarno-Białych Plama działającącym od 1995 roku przy Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach pod kierownictwem Miriosławy Krymskiej.

Organizatorem I Suwalskich Teatr-Akcji jest,mnuytfgg Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze". Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promocja Twórczości". Projekt dofinasowały Fundacja Kronenberga oraz Fundacja J&S Pro Bono Poloniae. Impreza jest wspierana ze środków budżetowych Miasta Suwałki.

Punkt wyjścia
Jesteśmy grupą młodych Suwalczan. Studiujemy wiedzę o teatrze, kulturoznawstwo, psychologię i pedagogikę na różnych polskich uniwersytetach. Od wielu lat zajmujemy się teatrem zarówno w sferze teorii jak i praktyki. Tworzymy spektakle, akcje teatralne, happeningi i performance na scenie oraz w plenerze, bierzemy udział w międzynarodowych projektach teatralnych. Z Teatrem Form Czarno-Białych "Plama" działającym przy suwalskim MDK od 10-ciu lat prezentujemy rezultaty naszej pracy na ogólnopolskich oraz międzynarodowych festiwalach, przeglądach i spotkaniach teatralnych. Zebrane przez nas doświadczenia wskazują na to, że wśród Suwalczan, zwłaszcza młodych, jest zapotrzebowanie na teatr.

Idea
Teatr plenerowy jest dostępny dla każdego, sprzyja budowaniu więzi społecznych, może być "szkołą bycia razem" w sytuacji bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Taka działalność kulturalna może wpłynąć na integrację społeczną oraz zatrzymanie na miejscu młodych ludzi i ich inicjatyw. Plenerowy Festiwal Działań Teatralnych, jakim mają być Teatr-Akcje zwiększy atrakcyjność kulturalną, a co za tym idzie, także turystyczną, nie tylko Suwałk, ale i całej Suwalszczyzny.

Cele
Pracując nad koncepcją Suwalskich Teatr-Akcji, (czyli Plenerowego Festiwalu Działań Teatralnych) mieliśmy na względzie stworzenie imprezy kulturalnej o dużym znaczeniu w regionie i zasięgu ogólnopolskim. Jesteśmy przekonani, że idea festiwalu teatru plenerowego sprawdzi się w naszym mieście. Pierwsza jej, skromna edycja miała miejsce we wrześniu 2005 i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dwa happeningi i widowisko obejrzało w sumie ponad półtora tysiąca osób, a w organizacji przedsięwzięcia wzięło udział blisko 50-ciu młodych Suwalczan.
Suwalskie Teatr-Akcje mają być imprezą kulturalną na wysokim poziomie artystycznym, o oddziaływaniu społecznym i edukacyjnym, skierowaną głównie do mieszkańców naszego "nieteatralnego" regionu, a nie na artystów jak często na festiwalach bywa...

Inspiracje
Suwałki zdają się nie posiadać żadnych tradycji teatralnych. Nie jest to prawda. Bardzo ważną inspiracją dla twórców idei Teatr-Akcji jest międzywojenna działalność zespołu Reduty Osterwy i Limanowskiego. Działalność Reduty była najbardziej nowatorska ze wszystkich polskich praktyk teatralnych tamtego okresu. Jej dorobek w postaci pracy aktorskiej i inscenizacyjnej, repertuaru oraz struktury zespołu są z perspektywy dzisiejszego teatru nie do przecenienia. Wkład Reduty w rozwój teatru, na jaki chcemy podczas Teatr-Akcji powołać się najpełniej to spektakle plenerowe. W roku 1926 wileński Zespół Reduty wystawił w plenerze Księcia Niezłomnego Calderona-Słowackiego. Podczas legendarnych objazdów po II Rzeczypospolitej plenerowy spektakl Reduty trafił także do Suwałk (B. Śmigielski, Reduta w Wilnie 1925-1929, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1989, str. 159).
Jeszcze przed kilku laty odbywały się w naszym mieście Suwalskie Eksploracje Teatralne. Impreza na najwyższym ogólnopolskim poziomie. SET-u nie ma już od 3 lat ale pamięć o tym bezprecedensowym w historii miasta, niestety efemerycznym festiwalu trwa. W polskich środowiskach teatralnych Suwałki do dziś funkcjonują jako miasto festiwalowe. Podczas Suwalskich Teatr-Akcji chcemy nawiązać do atmosfery pierwszych edycji SET-u. Kiedy w poczuciu współuczestnictwa, entuzjastycznie i masowo Suwalczanie (szczególnie młodzi) uczestniczyli w festiwalu, który był prawdziwym, kulturalnym świętem. Nie chcemy oczywiście powielać formuły SET-u. Powtarzanie tamtych doświadczeń uważamy za bezcelowe, dlatego staramy się wypracować nową, bardziej otwartą oraz adekwatną do naszego miasta koncepcję festiwalu teatralnego. Dążymy do tego, aby Suwalskie Teatr-Akcje, podobnie jak pierwsze edycje SET-u, były integrującym, społecznym i artystycznym wydarzeniem. Spotkaniem ludzkiej codzienność z działaniem teatralnym, ze sztuką, z żywym uczestnictwem w kulturze.

Formuła festiwalu
Teatr-Akcje mają być cyklicznym, wakacyjnym festiwalem akcji teatralnych i teatralizacji przestrzeni miejskich. W wakacyjne weekendy na przestrzeni sierpnia i września 2006, w Suwałkach i okolicach będą odbywały się akcje teatralne, spektakle, happeningi i performance w niezmiennej formule otwartego teatru plenerowego. Prezentacjom teatralnym mają towarzyszyć przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne: warsztaty, koncerty, wystawy, sesja naukowa.
Program Teatr-Akcji, poza prezentacjami spektakli zaproszonych zespołów, zakłada produkcję jednorazowych, niepowtarzalnych widowisk teatralnych w kooperacji Teatru Form Czarno-Białych PLAMA z zaproszonymi młodzieżowymi i studenckimi grupami teatralnymi z innych miast. Punktem wyjścia do działań będą konkretne, suwalskie przestrzenie, oraz klasyczne teksty dramatyczne, takie jak: "Książę Niezłomny" Calderona/Słowackiego, "Romeo i Julia" Williama Shakespeare`a oraz literackie - "Mit o Prometeuszu". W ramach tych działań chcemy także przygotować i zrealizować happening w suwalskiej "czternastce" (autobus komunikacji miejskiej, linia nr 14).
Copyright © Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze"